2018.05.29 – Warsztaty – „Techniki dramowe i teatralne w twórczym rozwiązywaniu problemów”

29 maja 2018 r. o godz. 10:00,
w Studenckim Klubie WSPAK,
Studenckie Koło Naukowe
„Strefa Twórczych Dyskusji”
organizuje warsztaty
z Twórczej Dramy i Teatru Forum.

 

Uczestnikami spotkania będą zarówno członkowie Koła jak i Studenci niezrzeszeni, zainteresowani twórczymi metodami kształcenia i rozwiązywania problemów. Szkolenie poprowadzi trenerka dr Kamila Witerska z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Warsztaty odbywają się w ramach realizowanego w Kole projektu naukowo-dydaktycznego „Podaj (twórcze myślenie) dalej”.

W ramach przedsięwzięcia Studenci poznają następujące metody stymulowania twórczego myślenia:
• Twórczą Dramę i Teatr Forum,
• Design Thinking,
• Techniki Twórczych Dyskusji,
• Sketchnoting w myśleniu wizualnym i twórczym.

W projekcie przewidziano 3 etapy:
1) teoretyczne zapoznanie się z metodami;
2) warsztaty kończące się certyfikatem;
3) możliwość poprowadzenia zajęć za pomocą danej metody w wybranych placówkach edukacyjnych/opiekuńczych.