2019.04.11-12 – XXVIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”

Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

zaprasza do udziału

w XXVIII Ogólnopolskiej
Konferencji Studenckich Kół Naukowych

„Człowiek i jego środowisko”

pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach 

prof. zw. dr. hab. Jacka Semaniaka

 

 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i integracja studenckiego środowiska naukowego.
Konferencja odbędzie się w Kielcach w terminie 11-12 kwietnia 2019 r.

Komitet Honorowy:
dr Marek Stachurski
dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK, Prorektor ds. studenckich i kształcenia

Komitet Naukowy:
Przewodniczący: dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK
Wiceprzewodniczący: dr Marcin Szplit
Sekretarz: dr Janusz Krywult, mgr Marcin Walczak

Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący: dr Tomasz Łączek, dr Artur Zieliński

Wiceprzewodniczący: mgr Marzena Sochacka, mgr Anna Tłuszcz
Sekretarz: dr Joanna Rogalska

Członkowie: Paweł Kwiecień, Mateusz Pawlusiński