2019.04.16 – The Voice of Rap

W ramach
Dni Jakości Kształcenia
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
które odbywają się bieżącym roku pod hasłem
MOBILNI, AKTYWNI, KREATYWNI
odbędzie się
III edycja Ogólnopolskiego Konkursu
THE VOICE OF RAP.
16 kwietnia 2019 r. – godz. 11:00
Studencki Klub WSPAK

 

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Pedagogiki i Psychologii, Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej, Fundacja Restart, ZPE – Skarżysko-Kamienna, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Zawichoście /koordynator: dr Renata Miszczuk.

Konkurs kierowany jest do młodzieży przebywającej w placówkach resocjalizacyjnych typu Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii oraz Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze. Celem konkursu jest inspirowanie młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  do aktywności twórczej, rozwijanie indywidualnych zainteresowań wychowanków, prezentacja dorobku i promocja młodych twórców, propagowanie kultury muzycznej wśród młodzieży, jako alternatywnego i konstruktywnego sposobu spędzania czasu wolnego a także wymiana doświadczeń/ dobrych praktyk wychowawczych między placówkami.