Kontakt

Kierownik Ośrodka Nauki i Kultury Studenckiej
mgr Anna Tłuszcz
oniks@ujk.edu.pl
tel.: (41) 349-73-54

W sprawach przedsięwzięć kulturalnych
mgr Anna Tłuszcz
e-mail: anna.tluszcz@ujk.edu.pl
mobile: 501-360-297

W spawach przedsięwzięć naukowych
mgr Marzena Sochacka
e-mail: m.sochacka@ujk.edu.pl
tel. 41 349 78 95
mobile: 501-559-851

ul. Śląska 15
25-328 Kielce
pok. nr 08