Nauka

Aktualnie w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach wraz z Filią w Piotrkowie Trybunalskim zarejestrowane są 82 Studenckie Koła Naukowe.

Aktywnie działające Studenckie Koła Naukowe:

Wydział Humanistyczny:

Instytut Filologii Polskiej:

 • SKN Dialektologiczne – info, www
 • SKN „Teatr C112” – info

Instytut Filologii Obcych:

 • SKN Studentów i Doktorantów „Tekst” – info
 • SKN „JKT – Język – Komunikacja – Translacja” – info

Instytut Historii:

 • SKN Przyjaciół Armii Krajowej – info

 

Wydział Matematyczno – Przyrodniczy:

Instytut Biologii:

 • SNN Przyrodników – info
 • SKN Fizjologów Roślin – info
 • SKN Botaników – info
 • SKN Anatomów – info
 • SKN Fizjologów Kręgowców – info
 • SKN Biotechnologów „Mikroby” – info
 • SKN Radiobiologów „Curie” – info

Instytut Geografii:

 • SKN Geoekologów – info, www
 • SKN Turystyki „Bez Nazwy” – infowww
 • SKN Krajoznawców – info, www
 • SKN Geomorfologów „Złoty Bażant” – info

Instytut Chemii:

 • SKN „Kalcyt” – info

Instytut Fizyki:

 • SKN Astronomów „Kwazar” – info
 • SKN Fizyków Kwant – info 
 • SKN Neutrino – info
 • SKN Informatyków Solution – info

Instytut Matematyki:

 • SKN „Rozmaitości” – infowww

 

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu:

 Instytut Nauk Medycznych:

 

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny:

Instytut Edukacji Muzycznej:

Instytut Pedagogiki i Psychologii:

 • SKN Młodych Pedagogów – info
 • SKN Doradców Zawodowych „Synergia” – info
 • SKN „Strefa Twórczych Dyskusji” – info
 • SKN „Paradygmat” – info
 • SKN Socjalia – info
 • SKN „Profil” – info
 • SKN „Parasol” – info
 • SKN Psychologii Pozytywnej – info

Instytut Sztuk Pięknych:

 • SKN Grafików – info
 • SKN Fotografii „210Studio” – info, www

Instytut Edukacji Szkolnej:

 

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania:

Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa:

 • SKN „Societas” – infowww
 • SKN Kontra – info

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji:

 • SKN „Koncept” – infowww
 • SKN Prawa – info
 • SKN Nauk Penalnych i Penitencjarystyki – info
 • SKN Prawa Cywilnego Ad Vocem – info

Instytut Zarządzania:

 

Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim:

 • SKN Historyków „Klio” – info
 • SKN Teatralne „Wyjście ewakuacyjne” – info
 • SKN Pasjonatów Ameryki Łacińskiej – info
 • SKN Pedagogiczno-Psychologiczne – info
 • SKN Młodych Ekonomistów – info
 • SKN Nowoczesny Menedżer – info
 • SKN Polska – Wschód – info
 • SKN Zastosowań Matematyki – info
 • SKN Magic World – info
 • SKN „Młody Inwestor” – info