Nauka

Aktualnie w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach wraz z Filią w Piotrkowie Trybunalskim zarejestrowanych jest 70 Studenckich Kół Naukowych.

Aktywnie działające Studenckie Koła Naukowe:

Wydział Humanistyczny:

Instytut Filologii Polskiej:

 • SKN Dialektologiczne – info, www
 • SKN Pryzmat – info
 • SKN Coachingu i Rozwoju „Inspiro” – info
 • SKN „Teatr C112” – info

Instytut Filologii Obcych:

 • SKN Studentów i Doktorantów „Tekst” – info
 • SKN „JKT – Język – Komunikacja – Translacja” – info

Instytut Historii:

 • SKN Przyjaciół Armii Krajowej – info
 • SKN „Judaica” – info, www
 • SKN Historii Najnowszej – info
 • SKN „Regionaliści” – info
 • SKN „Królewiacy” – info

Instytut Dziennikarstwa i Informacji:

 • SKN Bibliologów „Ex-Libris” – info

 

Wydział Matematyczno – Przyrodniczy:

Instytut Biologii:

 • SNN Przyrodników – info
 • SKN Ochrony Przyrody – info
 • SKN Fizjologów Roślin – info
 • SKN Botaników – info
 • SKN Fizjologów Kręgowców – info
 • SKN Anatomów – info
 • SKN Popularyzatorów Przyrody – info
 • SKN Biotechnologów „Mikroby” – info
 • SKN Radiobiologów „Curie” – info

Instytut Geografii:

 • SKN Geoekologów – info, www
 • SKN Geografów – infowww
 • SKN Turystyki „Bez Nazwy” – infowww
 • SKN Krajoznawców – info
 • SKN Geomorfologów „Złoty Bażant” – info

Instytut Chemii:

 • SKN „Kalcyt” – info

Instytut Fizyki:

 • SKN Fizyków „Kwant” – info
 • SKN Astronomów „Kwazar” – info
 • SKN Neutrino – info
 • SKN Informatyków Solution – info

Instytut Matematyki:

 • SKN „Rozmaitości” – infowww

 

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu:

 Instytut Nauk Medycznych:

 • SKN „Eskulap” – info
 • Anatomiczne Koło Naukowe „Koło Willisa” – info, www

 

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny:

Instytut Edukacji Muzycznej:

Instytut Pedagogiki i Psychologii:

 • SKN Młodych Pedagogów – info
 • SKN Doradców Zawodowych „Synergia” – info
 • SKN „Strefa Twórczych Dyskusji” – info
 • SKN „Paradygmat” – info
 • SKN Elektronicznych Metod Przetwarzania Informacji – info
 • SKN Socjalia – info
 • SKN „Profil” – info
 • UKN Doktorantów „Via Moderna”
 • SKN „Parasol” – info

Instytut Sztuk Pięknych:

 • SKN „Spectrum” – info
 • SKN Fotografii „210Studio” – info, www

Instytut Edukacji Szkolnej:

 

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania:

Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa:

 • SKN „Societas” – infowww

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji:

 • SKN „Koncept” – infowww
 • SKN Prawa – info
 • SKN Penitencjarystyki i Readaptacji Społecznej – info

Instytut Zarządzania:

 

Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim:

 • SKN Historyków „Klio” – info
 • SKN „Keep Calm” – info
 • SKN Teatralne „Wyjście ewakuacyjne” – info
 • SKN Pedagogiczno-Psychologiczne – info
 • SKN Młodych Ekonomistów – info
 • SKN Nowoczesny Menedżer – info
 • SKN Polska – Wschód – info
 • SKN Prawa Cywilnego „Lex” – info
 • SKN Zastosowań Matematyki – info
 • SKN „Sagittarius” – info
 • SKN Pasjonatów Ameryki Łacińskiej – info
 • SKN Magic World – info
 • SKN „Młody Inwestor” – info