Anatomiczne Koło Naukowe „Koło Willisa”

  • Jednostka: Instytut Nauk Medycznych
  • Opiekun: dr Łukasz Nowacki
  • Kontakt:  al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce
  • Zakres działalności: wiedza medyczna
Zarząd: 
Przewodniczący: Olga Frieman
Zastępca: Ewa Mańka
Sekretarz: Martyna Książek