SKN „Koło Willisa”

  • Jednostka: Instytut Nauk Medycznych
  • Opiekun: prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
  • Kontakt:  al. IX Wieków Kielc 19a, 25-516 Kielce
  • Zakres działalności: nauki medyczne, nauki o zdrowiu
 
Zarząd: 
Przewodniczący: Arkadiusz Bociek
Zastępca: Ada Bielejewska
Sekretarz: Kamila Bołtuć