SKN „Animus”

  • Jednostka: Instytut Edukacji Szkolnej
  • Opiekun: dr Anna Wileczek
  • Kontakt: ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
  • Zakres działalności: pedagogika i nauki pokrewne
Zarząd: 
Przewodniczący: mgr Paulina Barańska
Zastępca: Anna Ciepluch
Sekretarz: mgr Iwona Możdżonek-Ułamek