SKN „Animus”

  • Jednostka: Instytut Pedagogiki
  • Opiekun: dr hab. Anna Wileczek, prof. UJK
  • Kontakt: ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
  • Zakres działalności: pedagogika i nauki pokrewne
 
Zarząd: 
Przewodniczący: Anna Kwaśniewska
Zastępca: Natalia Starosta
Sekretarz: Dominika Janyst