SKN Astronomów „Kwazar”

  • Jednostka: Instytut Fizyki
  • Opiekun: dr Janusz Krywult
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: astronomia
Zarząd:
Przewodniczący: Kinga Jabłońska
Sekretarz: Grzegorz Wesołowski