SKN Bibliologów „Ex-Libris”

  • Jednostka: Instytut Dziennikarstwa i Informacji
  • Opiekun: dr Aleksandra Lubczyńska
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 21D, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: prasoznawstwo, medioznawstwo
Zarząd:
Przewodniczący: Iwona Jedynak
Zastępca: Agata Chrobot