SKN „Biom”

  • Jednostka: Instytut Biologii
  • Opiekun: dr hab. Waldemar Celary, prof. UJK
  • Kontakt: ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: biologia i ochrona środowiska
 
Zarząd:
Przewodniczący: Karol Zubek
Zastępca: Joanna Posłowska
Sekretarz: Magdalena Lipka