SKN Biotechnologów „Mikroby”

  • Jednostka: Instytut Biologii
  • Opiekun: mgr Dawid Gmiter
  • Kontakt: ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: biologia, mikrobiologia
Zarząd:
Przewodniczący: Sylwia Tetela
Zastępca: Aleksandra Olszak
Skarbnik: Julita Tomczyk
Sekretarz: Dawid Gniazdo