SKN Biotechnologów „Mikroby”

  • Jednostka: Instytut Biologii
  • Opiekun: dr Grzegorz Czerwonka
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: propagowanie wiedzy na temat nauk przyrodniczych, biotechnologii oraz biologii
Zarząd:
Przewodniczący: Paweł Działak
Zastępca: Gabriela Szypnicka
Skarbnik: mgr Dawid Gmiter
Sekretarz: Ewelina Błasiak