SKN Botaników

  • Jednostka: Instytut Biologii
  • Opiekun: dr hab. Renata Piwowarczyk, prof. UJK
  • Kontakt: ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: biologia i ekologia roślin ginących i zagrożonych, fiteografia
 
Zarząd:
Przewodniczący: Michalina Panek-Wójcicka
Zastępca: Dawid Partyka
Skarbnik: Martyna Szczerba
Sekretarz: Filip Stanisławski