SKN Botaników

  • Jednostka: Instytut Biologii
  • Opiekun: dr hab. Renata Piwowarczyk, prof. UJK
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: biologia i ekologia roślin ginących i zagrożonych, fiteografia
Zarząd:
Przewodniczący: mgr Sławomir Guzikowski
Zastępca: mgr Karolina Ruraż
Skarbnik: mgr Michalina Panek
Sekretarz: Katarzyna Macias