SKN Dialektologiczne

  • Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
  • Opiekun: dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: językoznawstwo, dialektologia
Zarząd:
Przewodniczący: mgr Aleksandra Kasprzyk
Zastępca: mgr Renata Cuprych
Skarbnik: Katarzyna Pietrzyk
Sekretarz: mgr Barbara Maj-Malinowska