SKN Dialektologiczne

  • Jednostka: Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
  • Opiekun: dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK
  • Kontakt: ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: językoznawstwo, dialektologia
 
Zarząd:
Przewodniczący: Katarzyna Pietrzyk
Zastępca: Monika Jaworska
Skarbnik: Renata Cuprych
Sekretarz: mgr Barbara Maj-Malinowska