SKN Dialektologiczne

  • Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
  • Opiekun: dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: językoznawstwo, dialektologia
Zarząd:
Przewodniczący: Katarzyna Ostrowska
Zastępca: Agnieszka Piątek
Skarbnik: Agnieszka Mikos
Sekretarz: Katarzyna Wójcikowska