SKN Elektronicznych Metod Przetwarzania Informacji

  • Jednostka: Instytut Pedagogiki i Psychologii
  • Opiekun: dr Ryszard Błaszkiewicz
  • Kontakt: ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
  • Zakres działalności: technologie informacyjne, fotografia społeczna, wideofilmowanie, wykorzystanie technologii mobilnych w komunikacji
Zarząd: 
Przewodniczący: Klaudia Machniak
Zastępca: Natalia Kotecka
Sekretarz: Ilona Brożyna
Skarbnik: Angelika Steciak