SKN „Eskulap”

  • Jednostka: Instytut Nauk Medycznych
  • Opiekun: dr hab. n. med. Marcin Sadowski, prof. UJK
  • Kontakt:  al. IX Wieków Kielc 19a, 25-516 Kielce
  • Zakres działalności: nauki medyczne
 
Zarząd: 
Przewodniczący: Joanna Dziurzyńska
Zastępca: Nela Sokołowska
Sekretarz: Katarzyna Barwinek
Skarbnik: Bartosz Ciułkowicz