SKN „Eskulap”

  • Jednostka: Instytut Nauk Medycznych
  • Opiekun: dr hab. n. med. Marcin Sadowski, prof. UJK
  • Kontakt:  al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce
  • Zakres działalności: wiedza medyczna
Zarząd: 
Przewodniczący: Dorota Wojdyniak
Zastępca: Anna Michalska
Sekretarz: Marcin Żelezik
Skarbnik: Olga Kwiecień