SKN Fizjologów Roślin

  • Jednostka: Instytut Biologii
  • Opiekun: dr inż. Maciej Kocurek
  • Kontakt: ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: fizjologia roślin, biotechnologia roślin, biologia molekularna roślin, biochemia
 
Zarząd:
Przewodniczący: Magdalena Trojak
Zastępca: Ernest Skowron