SKN Fotografii „210Studio”

  • Jednostka: Instytut Sztuk Wizualnych
  • Opiekun: dr Arkadiusz Sędek
  • Kontakt: ul. Podklasztorna 117, 25-714 Kielce
  • Zakres działalności: fotografia, techniki cyfrowe, „fotografia szlachetna”
 
Zarząd: