SKN Geoekologów

  • Jednostka: Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
  • Opiekun: prof. zw. dr hab. Marek Jóźwiak
  • Kontakt: ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: ochrona środowiska i nauki pokrewne
 
Zarząd:
Przewodniczący: Marta Ludew
Zastępca: Karolina Frydrych
Skarbnik: Wioletta Winiarska
Sektretarz: Damian Stachura