SKN Geoekologów

  • Jednostka: Instytut Geografii
  • Opiekun: prof. zw. dr hab. Marek Jóźwiak
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: ochrona środowiska i nauki pokrewne
Zarząd:
Przewodniczący: Marta Ludew
Zastępca: Karolina Frydrych
Skarbnik: Wioletta Fąfara
Sektretarz: Izabela Będkowska