SKN Geoekologów

  • Jednostka: Instytut Geografii
  • Opiekun: dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: ochrona środowiska i nauki pokrewne
Zarząd:
Przewodniczący: Sylwia Chrzanowska
Zastępca: Olga Orlińska
Sekretarz: Anna Pożoga