SKN Geografów

  • Jednostka: Instytut Geografii
  • Opiekun: mgr Grzegorz Wałek
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: geografia
Zarząd:
Przewodniczący: mgr Anna Świątek
Sekretarz: mgr Edyta Kłusakiewicz
Skarbnik: mgr Adam Górski