SKN Geografów

  • Jednostka: Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
  • Opiekun: dr Grzegorz Wałek
  • Kontakt: ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna
 
Zarząd:
Przewodniczący: Mariusz Tomczyk
Sekretarz: Mateusz Wrochna
Skarbnik: Michał Jabłoński