SKN Grafików

  • Jednostka: Instytut Sztuk Wizualnych
  • Opiekun: dr Magdalena Szplit-Królikowska
  • Kontakt: ul. Podklasztorna 117, 25-714 Kielce
  • Zakres działalności: grafika
 
Zarząd: 
Przewodniczący: Antonina Jasztal