SKN Grafików

  • Jednostka: Instytut Sztuk Pięknych
  • Opiekun: dr Magdalena Szplit-Królikowska
  • Kontakt: ul. Podklasztorna 117, 25-714 Kielce
  • Zakres działalności: grafika
Zarząd: 
Przewodniczący: Katarzyna Sadrak
Zastępca: Karolina Zwoniarska
Sekretarz: Roksana Kularska