SKN Historii Najnowszej

  • Jednostka: Instytut Historii
  • Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Miernik
  • Kontakt: ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
  • Zakres działalności: historia najnowsza
Zarząd:
Przewodniczący:  Wojciech Cedro
Zastępca: Monika Sikora
Sekretarz: Agnieszka Kania
Skarbnik: Dominik Flisiak