SKN Historyków „Klio”

  • Jednostka: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
  • Opiekun: dr hab. Janusz Budziński
  • Kontakt: ul. Słowackiego 116, 97-300 Piotrków Trybunalski
  • Zakres działalności: historia i nauki pokrewne
 
Zarząd: 
Przewodniczący: Dominika Juszczak
Zastępca: Małgorzta Radomska
Skarbnik: Ewelina Jędrzejczyk
Sekretarz: Karolina Bartnik