SKN Historyków „Klio”

  • Jednostka: Filia w Piotrkowie Trybunalskim
  • Opiekun: dr hab. Janusz Budziński
  • Kontakt: ul. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski
  • Zakres działalności: historia i nauki pokrewne
 
Zarząd: 
Przewodniczący: Anna Sęderecka
Zastępca: Małgorzata Radomska
Skarbnik: Monika Zielińska
Sekretarz: Sylwia Purgal