SKN „Strefa Twórczych Dyskusji”

  • Jednostka: Instytut Pedagogiki i Psychologii
  • Opiekun: dr Zofia Okraj
  • Kontakt: ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
  • Zakres działalności: poszerzanie i pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki i dydaktyki, rozwijanie kreatywności, sztuki dyskutowania oraz umiejętności twórczego rozwiązywania problemów
Zarząd: 
Przewodniczący: Katarzyna Nawrot
Zastępca: Katarzyna Madej
Sekretarz: Beata Kuś
Skarbnik: Emilia Ciaś