SKN „Strefa Twórczych Dyskusji”

  • Jednostka: Instytut Pedagogiki
  • Opiekun: dr Zofia Okraj
  • Kontakt: ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
  • Zakres działalności: poszerzanie i pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki i dydaktyki, rozwijanie kreatywności, sztuki dyskutowania oraz umiejętności twórczego rozwiązywania problemów
 
Zarząd: 
Przewodniczący: Iwona Strzałkowska
Zastępca: Joanna Magierek
Sekretarz: Aleksandra Sołtunia