SKN Informatyków Solution

  • Jednostka: Instytut Fizyki
  • Opiekun: dr inż. Przemysław Ślusarczyk
  • Kontakt: ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: informatyka, programowanie, aplikacje internetowe
 
Zarząd:
Przewodniczący: Małgorzta Myszona
Zastępca: Sylwia Zemsta
Skarbnik: Dawid Karpiński
Sekretarz: Michał Wąs