SKN Informatyków Solution

  • Jednostka: Instytut Fizyki
  • Opiekun: mgr Roman Suchanek
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: informatyka, programowanie, tworzenie stron internetowych
Zarząd:
Przewodniczący: Bartosz Muszyński
Zastępca: Michał Patyna
Sekretarz: Norbert Satro