SKN „JKT – Język – Komunikacja – Translacja”

  • Jednostka: Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
  • Opiekun: mgr Paulina Pietras, dr Krzysztof Kasiński
  • Kontakt: ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: językoznawstwo, kulturoznawstwo, translatoryka
 
Zarząd:
Przewodniczący: Michał Robak
Zastępca: Aleksandra Zebrzowska
Skarbnik: Mateusz Strojewski
Sekretarz: Izabela Stachowicz