SKN „JKT – Język – Komunikacja – Translacja”

  • Jednostka: Instytut Filologii Obcych
  • Opiekun: mgr Magdalena Hądzlik-Dudka, dr Krzysztof Kasiński
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 21D, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: językoznawstwo, kulturoznawstwo, przekładoznawstwo
Zarząd:
Przewodniczący: Michał Robak
Zastępca: Aleksandra Zebrzowska
Skarbnik: Mateusz Strojewski
Sekretarz: Izabela Stachowicz