SKN „Judaica”

  • Jednostka: Instytut Historii
  • Opiekun: dr Edyta Majcher-Ociesa
  • Kontakt: ul. Uniwersytecka 17, 25-369 Kielce
  • Zakres działalności: historia i kultura Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów diaspory żydowskiej regionu świętokrzyskiego
 
Zarząd:
Przewodniczący: Tomasz Świątkowski
Zastępca: mgr Dominik Flisiak
Sekretarz: mgr Agnieszka Malinowska
Skarbnik: Damian Kozłowski