SKN „Judaica”

  • Jednostka: Instytut Historii
  • Opiekun: dr Edyta Majcher-Ociesa
  • Kontakt: ul. Żeromskiego5, 25-369 Kielce
  • Zakres działalności: historia i kultura Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów diaspory żydowskiej regionu świętokrzyskiego
Zarząd:
Przewodniczący: mgr Dominik Flisiak
Zastępca: Tomasz Świątkowski
Sekretarz: mgr Agnieszka Malinowska