SKN „Kalcyt”

  • Jednostka: Instytut Chemii
  • Opiekun: dr Karina Krzciuk
  • Kontakt: ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: chemia i ochrona środowiska
 
Zarząd:
Przewodniczący: Daria Ślefarska
Zastępca: Agnieszka Sołtys
Sekretarz: Jolanta Bryła