SKN „Kalcyt”

  • Jednostka: Instytut Chemii
  • Opiekun: dr Karina Krzciuk
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 15 G, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: chemia i ochrona środowiska
Zarząd:
Przewodniczący: Daria Ślefarska
Zastępca: Laura Frydel
Sekretarz: Agnieszka Sołtys