SKN „Keep Calm”

  • Jednostka: Filia w Piotrkowie Trybunalskim
  • Opiekun: dr Agnieszka Stanecka
  • Kontakt: ul. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski
  • Zakres działalności: literatura i kultura krajów anglojęzycznych
 
Zarząd: 
Przewodniczący: Dominik Porzuczek
Zastępca: Patrycja Perczak
Skarbnik: Justyna Kontaszewska
Sekretarz: Arleta Patryarcha