SKN „Koncept”

  • Jednostka: Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
  • Opiekun: dr Joanna Rogalska
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 21 a, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: Rozwijanie współpracy studentów z kadrą naukową Uniwersytetu, pracownikami naukowymi spoza uczelni oraz przedstawicielami świata biznesu, nawiązanie kontaktów i współpracy z organizacjami i przedsiębiorstwami zewnętrznymi, upowszechnianie wśród studentów Uniwersytetu wiedzy na temat ekonomii, rynków kapitałowych, rachunkowości, zarządzania oraz przedsiębiorczości
Zarząd: 
Przewodniczący: Katarzyna Bielecka
Zastępca: Magdalena Cholewa
Kierownik ds. rekrutacji: Anna Gądzelewska
Kierownik ds. promocji: Patryk Paliński
Kierownik ds. admonistracyjnych: Kamila Zelga