SKN „Koncept”

  • Jednostka: Katedra Ekonomii i Finansów
  • Opiekun: dr Joanna Rogalska
  • Kontakt: ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: Rozwijanie współpracy studentów z kadrą naukową Uniwersytetu, pracownikami naukowymi spoza uczelni oraz przedstawicielami świata biznesu, nawiązanie kontaktów i współpracy z organizacjami i przedsiębiorstwami zewnętrznymi, upowszechnianie wśród studentów Uniwersytetu wiedzy na temat ekonomii, rynków kapitałowych, rachunkowości, zarządzania oraz przedsiębiorczości
 
Zarząd: 
Przewodniczący: Marcin Stypa
Zastępca: Magdalena Łukawska
Kierownik ds. rekrutacji: Karolina Taborska
Kierownik ds. promocji: Michał Kubicz
Kierownik ds. administracyjnych: Fabian Wojtacha