SKN Krajoznawców

  • Jednostka: Instytut Geografii
  • Opiekun: dr Cezary Jastrzębski
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: krajoznawstwo ze szczególnym uwzględnieniem metodologii inwentaryzacji krajoznawczej
Zarząd:
Przewodniczący: Magdalena Kozak