SKN „Królewiacy”

  • Jednostka: Instytut Historii
  • Opiekun: prof. zw. dr hab. Stanisław Wiech
  • Kontakt: ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
  • Zakres działalności: historia XIX wieku, propagowanie wiedzy o historii Polski i Regionu Świętokrzyskiego
Zarząd:
Przewodniczący: Katarzyna Cedro-Abramczyk
Zastępca: mgr Paulina Bies
Skarbnik: mgr Rafał Lipiec
Sekretarz: mgr Przemysław Biesaga