SKN „Level_up”

  • Jednostka: Filia w Sandomierzu
  • Opiekun: dr inż. Ireneusz Musiałek
  • Kontakt: ul. Schinzla 13a, 27-600 Sandomierz
  • Zakres działalności: elektronika, robotyka, mechatronika, programowanie, druk 3D
 
Zarząd: 
Przewodniczący: MIchał Smykla
Zastępca: Kamil Glibowski
Skarbnik: Sebastian Cecelski
Sekretarz: Piotr Pieczonka