SKN „Lider”

 • Jednostka: Instytut Zarządzania
 • Opiekun: mgr Marcin Walczak
 • Kontakt: ul. Świętokrzyska 21, 25-406 Kielce
 • Zakres działalności:
 1. Rozwijanie współpracy między środowiskiem akademickim a instytucjami i organizacjami świata biznesu.
 2. Upowszechnianie oraz pogłębianie wśród studentów wiedzy na temat zarządzania, marketingu, logistyki oraz przedsiębiorczości.
 3. Poszerzanie wiedzy i świadomości w zakresie problemów społeczno-gospodarczych.
 4. Rozwijanie innych form aktywności naukowej studentów poszerzających ich zainteresowania.
 5. Rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi.
 6. Stwarzanie możliwości dla doskonalenia przyszłej kadry kierowniczej.
 7. Organizowanie pomocy dla studentów oraz akcji charytatywnych.

 

Zarząd: 
Przewodniczący: Beata Hamera
Zastępca: Mateusz Pacierz
Sekretarz: Wiktoria Kępa