SKN „Lider”

  • Jednostka: Katedra Zarządzania
  • Opiekun: mgr Paulina Kozieł
  • Kontakt: ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: nauki ekonomiczne 
Zarząd: 
Przewodniczący: Mateusz Pacierz
Zastępca: Karolina Ziaja  
Sekretarz: Adrian Jambor