SKN „Aktywator”

  • Jednostka: Instytut Zarządzania
  • Opiekun: mgr Agnieszka Rozwadowska
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 21, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: Nawiązywanie współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz kołami naukowymi w zakresie wspólnych projektów; prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej z zakresu logistyki oraz nauk pokrewnych; zrzeszanie studentów zainteresowanych problematyką logistyki i zarządzania

 

Zarząd: 
Przewodniczący: Adam Woźnica
Skarbnik: Krzysztof Wiśniewski
Sekretarz: Kinga Kardaś