SKN Magic World

  • Jednostka: Instytut nauk Pedagogicznych
  • Opiekun: prof. dr hab. Mariya Leshchenko
  • Kontakt: ul. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski
  • Zakres działalności: nauki pedagogiczne, nauczanie języka angielskiego
Zarząd: 
Przewodniczący: Ewa Doroch
Zastępca: Joanna Mokarska
Skarbnik: Zuzanna Krawczyk
Sekretarz: Aleksandra Kacperczyk