SKN Magic World

  • Jednostka: Filia w Piotrkowie Trybunalskim
  • Opiekun: prof. dr hab. Mariya Leshchenko
  • Kontakt: ul. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski
  • Zakres działalności: nauki pedagogiczne, nauczanie języka angielskiego
 
Zarząd: 
Przewodniczący: Adrianna Mielczarek
Zastępca: Zuzanna Krawczyk
Skarbnik: Ewa Doroch
Sekretarz: Aleksandra Kacperczyk