SKN „Mediam”

  • Jednostka: Instytut Pedagogiki
  • Opiekun: dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK
  • Kontakt: ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
  • Zakres działalności: badanie oddziaływania mediów na dzieci oraz wykorzystywanie mass mediów
    w edukacji szkolnej
 
Zarząd: 
Przewodniczący: Ewelina Brzyszcz
Zastępca: Anita Garbat
Skarbnik: Roksana Bilke
Sekretarz: Dorota Mętrak