SKN Młodych Medioznawców „Mediasfera”

  • Jednostka: Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
  • Opiekun: dr Aleksandra Lubczyńska
  • Kontakt: ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: prasoznawstwo, medioznawstwo
 
Zarząd:
Przewodniczący: Aleksandra Bielecka
Zastępca: Paulina Jędrzejczyk