SKN „Medyk”

  • Jednostka: Instytut Nauk Medycznych, Fizjoterapii, Pielęgniarsywa i Położnictwa, Zdrowia Publicznego
  • Opiekun: dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK, dr Wojciech Kiebzak
  • Kontakt: al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce
  • Zakres działalności: nauki o zdrowiu
Zarząd:
Przewodniczący: Kamila Fortunka
Zastępca: Grzegorz Witkowski
Sekretarz: Magdalena Kabała