SKN Młodych Ekonomistów

  • Jednostka: Katedra Ekonomii
  • Opiekun: dr Jan Wiesław Rogalski
  • Kontakt: ul. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski
  • Zakres działalności: biznes, bankowość, zarządzanie
Zarząd:
Przewodniczący: Marta Rogalska
Zastępca: Izabela Bilska
Sekretarz: Konrad Robaszek
Skarbnik: Domonika Morawska
Członek Zarządu: Agnieszka Nowak