SKN Młodych Ekonomistów

  • Jednostka: Aleksandra Jachimowska
  • Opiekun: dr Jan Wiesław Rogalski
  • Kontakt: ul. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski
  • Zakres działalności: biznes, bankowość, zarządzanie
 
Zarząd:
Przewodniczący: Konrad Robaszek
Zastępca: Izabela Bilska
Sekretarz: Agnieszka Nowak
Skarbnik: Justyna Chycka
Członek Zarządu: Jacek Miliński, Tomasz Morawiec, Marta Zawada