SKN Młodych Pedagogów

  • Jednostka: Instytut Pedagogiki i Psychologii
  • Opiekun: dr Justyna Miko-Giedyk
  • Kontakt: ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
  • Zakres działalności: pedagogika społeczna, pedagogika resocjalizacyjna, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja ustawiczna
 
Zarząd: 
Przewodniczący: Izabela Duda
Zastępca: Anita Lipińska