SKN Młodzi Dla Bezpieczeństwa

  • Jednostka: Katedra Nauk o Bezpieczeństwie
  • Opiekun: dr Anna Zagórska
  • Kontakt: ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: bezpieczeństwo i obronność kraju, historia policji i sił zbrojnych, procesu karnego
Zarząd: 
Przewodniczący: Mateusz Brzoza
Zastępca: Krystian Wiśniewski, Patryk Jarząbek
Sekretarz: Karolina Kałka
Rzecznik: Sylwia Jedynak