SKN „Motor”

  • Jednostka: Instytut Pedagogiki
  • Opiekun: dr Agnieszka Przychodni, dr Magdalena Lelonek
  • Kontakt: ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
  • Zakres działalności: aktywność fizyczna, edukacja motoryczna, pedagogika oraz tematyka zdrowotna
 
Zarząd: 
Przewodniczący: Martyna Stępnik
Zastępca: Dominika Galas
Sekretarz: Partycja Suder