SKN „Motor”

  • Jednostka: Instytut Edukacji Szkolnej
  • Opiekun: dr Agnieszka Przychodni, dr Magdalena Lelonek
  • Kontakt: ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
  • Zakres działalności: aktywność fizyczna, edukacja motoryczna, pedagogika oraz tematyka zdrowotna
Zarząd: 
Przewodniczący: Jagoda Szczepańczyk
Zastępca: Wioleta Kuśmierczyk
Sekretarz: Katarzyna Kromer