SKN Muzyków

  • Jednostka: Katedra Muzyki
  • Opiekun: dr Marek Kawiorski
  • Kontakt: ul. Mickiewicza 3, 25-353 Kielce
  • Zakres działalności: dydaktyka i metodyka wychowania muzycznego w szkolnictwie
 
Zarząd:
Przewodniczący: Tatiana Sokołowska
Zastępca i sekretarz: Grażyna Bronowicka