SKN Neutrino

  • Jednostka: Instytut Fizyki
  • Opiekun: dr Aldona Kubala-Kukuś
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: fizyka
Zarząd:
Przewodniczący: Ilona Stabrawa