SKN Nowoczesny Menedżer

  • Jednostka: Katedra Zarządzania
  • Opiekun: dr Maria Tymińska
  • Kontakt: ul. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski
  • Zakres działalności: ekonomia, zarządzanie, fundusze europejskie
Zarząd: 
Przewodniczący: Agnieszka Kwiatkowska
Zastępca: Wiktoria Bernas
Zastępca: Justyna Stasiak