SKN Ochrony Przyrody

  • Jednostka: Instytut Biologii
  • Opiekun: dr Janusz Łuszczyński
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: szeroko pojęta ochrona przyrody i środowiska
Zarząd:
Przewodniczący: Bolesław Łagowski, III rok III° biologii