SKN „Paradygmat”

  • Jednostka: Instytut Pedagogiki
  • Opiekun: dr Tomasz Łączek
  • Kontakt: ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
  • Zakres działalności: prowadzenie działalności naukowo-badawczej
 
Zarząd: 
Przewodniczący: Angelika Steciak
Zastępca: Kinga Knez
Sekretarz: Aleksandra Łaganowska
Skarbnik: Michał Paruzel