SKN „Parasol”

  • Jednostka: Instytut Pedagogiki
  • Opiekun: dr Paulina Forma
  • Kontakt: ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
  • Zakres działalności: pedagogika, psychopedagogika, psychologia, mediacja i mediacja społeczno-kulturowa
 
Zarząd: 
Przewodniczący: Marlena Sierpniak
Zastępca: Natalia Starosta
Skarbnik: Karolina Wiśniewska
Sekretarz: Rafał Sadolewski