SKN Pasjonatów Ameryki Łacińskiej

  • Jednostka: Filia w Piotrkowie Trybunalskim
  • Opiekun: dr hab. Danuta Mucha
  • Kontakt: ul. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski
  • Zakres działalności: poszerzanie wiedzy i dorobku w zakresie Ameryki Łacińskiej
 
Zarząd: 
Przewodniczący: Dominik Porzuczek
Zastępca: Patrycja Perczak
Sekretarz: Aleksandra Chojnacka
Skarbnik: Dominika Kwiatkowska