SKN Pasjonatów Ameryki Łacińskiej

  • Jednostka: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
  • Opiekun: dr hab. Danuta Mucha
  • Kontakt: ul. Słowackiego 116, 97-300 Piotrków Trybunalski
  • Zakres działalności: poszerzanie wiedzy i dorobku w zakresie Ameryki Łacińskiej
Zarząd: 
Przewodniczący: Adrian Wolski
Zastępca: Andrzej Gaworski
Sekretarz: Anita Szczygielska