SKN Pedagogiczno-Psychologiczne

  • Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
  • Opiekun: dr Izabela Kiełtyk-Zaborowska
  • Kontakt: ul. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski
  • Zakres działalności: pedagogika i psychologia
Zarząd: 
Przewodniczący: Justyna Kubiak
Zastępca: Aleksandra Jachimowska
Sekretarz: Adrianna Libertowska