SKN Pedagogiczno-Psychologiczne

  • Jednostka: Filia w Piotrkowie Trybunalskim
  • Opiekun: dr Izabela Kiełtyk-Zaborowska, dr Olga Zamecka-Zalas
  • Kontakt: ul. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski
  • Zakres działalności: pedagogika i psychologia
 
Zarząd: 
Przewodniczący: Aleksandra Jachimowska
Zastępca: Kinga Jaworska
Skarbnik: Katarzyna Wolak